KESO

Kontakt z obsługą klienta: +48 (22) 33 59 888

Kek Genie to połączenie elektroniki i mechaniki w jedną całość. Mogą być stosowane pojedynczo lub w systemach master key. Oprócz standardowego zabezpieczenia mechanicznego, wkładki te posiadają elektromechaniczną blokadę otwarcia zamka realizowane jest to poprzez współdziałanie wbudowanego do klucza nośnika magnetycznego z elektroniką wkładki.


Każdorazowe wsunięcie klucza do wkładki inicjuje weryfikację danych zapisanych w kluczu z zarejestrowanymi w pamięci elektronicznego układu podłączonego kablem do wkładki. W przypadku pozytywnego wyniku porównania - co oznacza że dany klucz uprawniony jest do otwarcia - następuje odblokowanie, sterowanego elektrycznie, dodatkowego elementu mechanicznego. Dopiero wtedy możliwe staje się przekręcenie klucza i otwarcie zamka. Każde odczytanie danych z klucza, niezależnie od wyniku zdarzenia, zapisywane jest w osobistej bazie danych wkładki o pojemności 100 zdarzeń. Dane te zapisywane są w układzie kołowym (w przypadku zapełnienia zapisywanie nowych zdarzeń powoduje kasowanie najstarszych), a jej zawartość odczytywana jest za pomocą komputera. Program zarządzający zainstalowany na komputerze rejestruje do 5000 ostatnich zdarzeń. Cały układ elektroniki jak i źródło zasilania montowane jest pod okuciem drzwi lub w dostosowanym do tego celu pojemniku montowanym w drzwiach Układ ten oprócz rejestrowania danych zapisanych na kluczu, czyli dane użytkownika, numer klucza, typ klucza, otwarcie lub próbę otwarcia drzwi może być rozszerzony o wbudowany zegar z rejestracją czasu zdarzenia.

Nośnik danych wbudowany do klucza został tak zaprojektowany, by niemożliwe było zastąpienie go poprzez podobny element, pochodzący z innego źródła. Wszystkie cechy mechaniczne "inteligentnych" kluczy pozostały niezmienione w stosunku do tradycyjnych rozwiązań zamknięć.

Programowanie wkładek w wersji uproszczonej (tzw. Domowej), odbywa się za pomocą dwóch, odrębnych kluczy - programującego oraz usuwającego dane. Pozostałe wkładki programowane są za pomocą komputera. W przypadku zagubienia jednego z kluczy zasadniczych, istnieje możliwość natychmiastowego przekodowania wkładki i zaprogramowania nowego klucza.

Zwarta, nie wykraczająca poza wymiary standardowe, budowa wkładki elektromechanicznej posiada wiele zalet, z których największą jest kompatybilność z aktualnym systemem wkładek mechanicznych KESO 2000S, co powoduje możliwość zastępowania ich wkładkami KEK Genie BS- w istniejących systemach, lub nowych.

Zalety systemu KEK Genie BS:

 • podwójne zabezpieczenie zamka dzięki kombinacji machaniczno-elektronicznej,
 • pełna kompatybilność i możliwość integracji (również retrospektywnej) 
  z systemem KESO 2000S,
 • każdy klucz może być w dowolnym momencie unieważniony, lub przeprogramowany (zgubienie, zmiana organizacji firmy),
 • zawartość zintegrowanego z kluczem nośnika danych można odczytać systemem KESO BATCH LESS,
 • elementy wkładki takie jak mechanika i elektroniczny system blokady zawarte są w jednej obudowie, natomiast źródło zasilania i układ elektroniki został wyodrębniony z wnętrza wkładki,
 • wkładka mocowana jest w zamku w sposób tradycyjny,
 • możliwość indywidualnego wyłączenia części elektronicznej,
 • sygnalizacja wyładowania baterii poprzez wymuszanie dwukrotnego wkładania klucza przez otwarciem zamka,
 • możliwość zmiany kodu,
 • programowanie wkładek i odczytywanie danych z komputera centralnego.

 

Wkładki KESO KEK Genie BS potwierdzają swoją wartość w praktyce 
- od prywatnych posesji, aż po wielkie kompleksy budynków.