Obiekty medyczno-socjalne

Rozwiązania dla obiektów medyczno-socjalnych

Światowe rozwiązania dostępu dla pacjentów, personelu i odwiedzających obiekty medyczno-socjalne

W opiece zdrowotnej konieczne jest ograniczenie i monitorowanie dostępu do wybranych obszarów w określonych porach dnia, aby zapewnić bezpieczne i wolne od zarazków środowisko.

Jednocześnie, aby zapewnić elastyczność dostosowywania się do różnorodnych potrzeb pacjentów, pracowników służby zdrowia i odwiedzających, konieczne jest zapewnienie dostępu, bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej, inteligentnych, dyskretnych i skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania budynkiem.